Linie i systemy do recyklingu

System recyklingu zużytych baterii litowych

Nasza kompletna linia technologiczna do recyklingu baterii litowych oferowana przez 3E Machinery jest doskonałym rozwiązaniem do skutecznego i bezpiecznego przetwarzania tych odpadów. Linia ta została zaprojektowana w celu separacji materiałów elektrodowych oraz innych składników za pomocą metody fizycznego rozdrabniania, wykorzystując różne sposoby sortowania, metody separacji powietrza oraz połączonej  separacji statycznej i dynamicznej w celu odzyskania cennych składników.

Wydajność linii wynosi od 500 kg do 2000 kg na godzinę, co pozwala na efektywne przetwarzanie większych ilości baterii litowych. Linia ta może być zastosowana do recyklingu różnego rodzaju baterii, takich jak baterie litowe , zasilające urządzenia mobilne czy baterie elektrodowe.

System recyklingu zużytych baterii litowych

Charakterystyka wyposażenia linii obejmuje

  • Kruszarkę , która służy do wstępnego rozdrabniania. Wewnątrz komory tnącej znajduje się przepust powietrza, co eliminuje ryzyko gromadzenia się gazów palnych i zagrożenia pożarem w trakcie procesu kruszenia.
  • Proces rozdrabniania odbywa się bez rozładowywania baterii, co umożliwia wcześniejsze odzyskanie membrany separatorowej. Zmniejsza to również ciśnienie w trakcie niskotemperaturowej pirolizy i poprawia jakość czarnego proszku.
  • Proces separacji obejmuje zarówno sortowanie statyczne, jak i dynamiczne. Pozwala to na oddzielenie miedzi, folii aluminiowej, czarnego proszku i membran separatorowych. Zwiększa to wskaźnik odzysku czarnego proszku.
  • Zastosowanie unikalnej kruszarki pozwala na skuteczne oddzielenie czarnego proszku, folii miedzianej i folii aluminiowej. Co więcej, te materiały zostaną poddane dalszej obróbce w celu uzyskania cząstek, co ułatwia proces separacji.
  • Linia wyposażona jest w system PLC do automatycznego sterowania, co zapewnia łatwą obsługę i konserwację.

Kompletna linia technologiczna do recyklingu baterii litowych oferowana przez naszą firmę obejmuje procesy kruszenia, specjalną separację dla granulek aluminiowych, karbonizację czarnego proszku oraz proces mycia membran separatorowych. Dzięki temu można skutecznie odzyskiwać cenne składniki z odpadów baterii litowych, minimalizując wpływ na środowisko i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

Recykling baterii litowych, kabli i innych odpadów metalowych jest niezwykle ważny dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Baterie litowe zawierają szereg szkodliwych substancji chemicznych, takich jak lit, kobalt, nikiel i inne metale ciężkie. Niewłaściwa utylizacja i składowanie tych baterii może prowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska, w tym gleby i wód podziemnych. Ponadto, surowce zawarte w odpadach metalowych, takie jak miedź i aluminium, są cenne i mogą być ponownie wykorzystywane w procesie produkcji.

Recykling tych odpadów umożliwia odzyskanie cennych surowców, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz zmniejszenie zapotrzebowania na wydobycie nowych surowców z ziemi. Jest to kluczowy proces w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce są używane wielokrotnie, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Ponadto, proces recyklingu metali kolorowych może być również opłacalny, ponieważ odzyskane surowce mogą być sprzedane na rynku wtórnym lub wykorzystane w procesach produkcyjnych, co przyczynia się do generowania przychodów i zmniejszenia kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych surowców.

Rozdrabniacze - galeria