Linie i systemy do recyklingu

Linie kruszące odpad tworzyw sztucznych

Oferowane przez nas kompletne linie kruszące to zaawansowane rozwiązania do przetwarzania różnorodnych odpadów tworzyw sztucznych, stolarskich oraz odpadów kablowych. Oto profesjonalny opis naszych oferowanych linii kruszących, uwzględniający również możliwość separacji elementów metalowych.

Linie kruszące odpad tworzyw sztucznych

Standardowa linia krusząca składa się z następujących elementów

  • Taśmociąg podający do rozdrabniacza: Ten element linii kruszącej służy do przenoszenia materiału do rozdrabniacza. Taśmociąg zapewnia stały i płynny przepływ materiału, umożliwiając ciągłość rozdrabniania.
  • Rozdrabniacz wstępny: W zależności od rodzaju i rozmiaru przerabianego materiału, stosujemy odpowiedni rozdrabniacz wstępny. Może to być rozdrabniacz jednowałowy, dwuwałowy lub czterowałowy. Dzięki temu rozwiązaniu, materiał jest skutecznie rozdrabniany na wymaganą wielkość i przygotowywany do dalszego etapu przetwarzania.
  • Odbiór z rozdrabniacza wstępnego: Po procesie rozdrabniania, materiał jest odbierany z rozdrabniacza za pomocą taśmociągu lub podajnika ślimakowego. To umożliwia płynny przepływ materiału do kolejnego etapu przetwarzania.
  • Młyn nożowy: W ramach kompletnej linii kruszącej, stosujemy również młyn nożowy jako urządzenie do domielania materiału do żądanej frakcji. Młyn nożowy pozwala na dalsze zmniejszenie wielkości cząstek materiału i uzyskanie pożądanej frakcji przemiału.
  • Stacja big-bag: W celu efektywnego zbierania i pakowania przemiału po młynie nożowym, w linii kruszącej znajduje się stacja big-bag. Ta stacja umożliwia załadunek powstałego przemiału do worków big-bag za pomocą wentylatora transportowego. To zapewnia skuteczne i ergonomiczne pakowanie przetworzonego materiału.

Dodatkowo, nasze linie kruszące oferują również możliwość separacji elementów metalowych. W tym celu możemy dostosować linie kruszące do uwzględnienia różnych separatorów stali i metali kolorowych.

Oferowane przez nas kompletne linie kruszące zapewniają nie tylko skuteczne rozdrabnianie różnych odpadów, ale także umożliwiają separację elementów metalowych, co przyczynia się do wydajnego przetwarzania i odzysku surowców.

Rozdrabniacze - galeria